09120448132      09144054061

سخن مدیر عامل

modir amel مهم ترین دیدگاه مجموعه دوکال بتن تبریز در حوزه تولید، جلب رضایت مصرف کننده است

از این رو کیفیت برتر، اولویت نخست تمامی فرایندهای کاری کارخانه بوده و همگی خود را ملزم به پایبندی به آن می دانیم

همواره بر این باور بوده ایم که لازمه بقا و تداوم مجموعه، تامین نیاز مشتریان است و با تکیه بر این پشتوانه گرانقدر بوده که دوکال بتن تبریز توانسته است در حدود نیم قرن گذشته در صنعت قطعات بتنی پیش ساخته حضور پایدار داشته باشد

ابراهیم صداقتی