09120448132      09144054061

حصار بتنی دیوار برفگیر

بارش های شدید فصلی - برف و کولاک - بخصوص در فصول و مناطق خاصی از جمله کوهستانی، لزوم به کار گیری تمهیداتی جهت کنترل آسیب های ناشی از این بارش ها را طلب می کند. از جمله در جاده ها، راه آهن ها، لبه دره ها و به طور کلی در مناطق برفگیر و کولاک گیر که این بارش ها باعث ایجاد اختلال می‌شود.

دیوارهای بتنی برفگیر می‌تواند به عنوان راهکاری حفاظتی برای کنترل آسیب ها و تبعات ناشی از این پدیده های جوی - آسیب های مخرب یخبندان - و ارتقاء ضریب ایمنی و حفظ کیفیت در مناطق مذکور به کار گرفته شود.

مزایای کلی به کار گیری حصارهای برفگیر

نقش موثر در کنترل سرعت باد، مانع رانش و انبارش توده های برف در طول محور و گردنه های برفگیر و در نتیجه مانع بسته شدن آن ها

نصب آسان

حفظ کیفیت جاده ها با عدم تخریب زیر ساخت های جاده ای کشور

تامین ایمنی رانندگان و تردد امن با افزایش دید و کاهش لغزندگی ناشی از یخبندان های جاده ای

کاهش چشم‌گیر تصادفات

کاهش هزینه های مربوط به نگهداری و پاک‌سازی جاده ها اعم از برفروبی و استفاده از ماشین آلات راهداری

عملکرد بالا به دلیل پیوستگی دیوارها

عدم بسته شدن تردد در جاده های کوهستانی

 

divar barf gir