09120448132      09144054061

حصار بتنی دیوار حائل

 حصارهای بتنی - دیوارهای حائل

حصارهای بتنی به‌عنوان موانعی فیزیکی در مناطق حساس مرزی با اهداف دفاعی جهت جلوگیری از تردد افراد و وسایل نقلیه می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و به افزایش امنیت منطقه کمک کند.

ازجمله ویژگی‌های استفاده از حصارهای بتنی پیش‌ساخته به‌عنوان دیوارهای حائل

جلوگیری از فعالیت‌های قاچاق و عبورهای غیرقانونی

ضدگلوله و آرپی‌جی (RPG)

قابلیت جابجایی برای تغییر منطقه محافظت‌ شده

نصب سریع‌تر و امن‌تر، در نتیجه کاهش زمان ایجاد اختلال ناشی از نصب در محیط

جرسی‌های بتنی پیش‌ساخته (نوعی دیگر از دیوارهای بتنی) به‌عنوان دیوار حائل

این پانل‌های پیش‌ساخته نیز می‌توانند به‌عنوان دیوارهای حائل بتنی با صرفه اقتصادی بالا به کار روند با قابلیت:

توزیع یکنواخت وزن در پایه

قابلیت تولید به شکل پانل‌های ال و تی شکل

قابلیت خود ایستایی

استفاده به‌عنوان دیوارهای محافظتی

قابلیت استفاده در کاربردهای پناهگاهی

 

divar hael