09120448132      09144054061

با توجه به حساسیت بالای سازه های مورد استفاده در امر پل سازی و با توجه به کارکرد پر تردد پل ها، لزوم استفاده از راهکارهایی جهت به حداکثر رساندن کیفیت و ضریب ایمنی و به حداقل رساندن زمان اجرا و بهره برداری جاده ای بسیار حائز اهمیت است که طراحی و تولید قطعات پیش ساخته بتنی مقاوم به منظور نصب و اجرای سریع و مطمئن در پل های زیر گذر و روگذر و کانال های با دهانه های بلند در مشخصات فنی متفاوت حسب سفارش کارفرما می تواند بسیار پراهمیت باشد

ساخت و اجرا از دهانه 8.98 متر تا 14.15 متر

tir pol