09120448132      09144054061

تیرهای برق بتنی با مشخصات فنی مختلف حسب سفارش کارفرما مورد استفاده در پروژه‌های نیرورسانی برق، از دیگر خدمات شرکت دوکال بتن در زمینه قطعات بتنی محسوب می‌شود

 

tir bargh