09120448132      09144054061

داکت ها به مثابه کانال های بتنی عمدتا زیر زمینی در ابعاد متعدد، جهت عبور تاسیسات مکانیکی، الکتریکی، لوله‌کشی های آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن، هدایت آب های سطحی و… در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرند که به کارگیری آن ها سبب کاهش بسیار چشمگیر هزینه ها، به دلیل حذف خسارات مالی و زمانی ناشی از تخریب‌های گسترده در اثر حفاری های مجدد - جهت عیب یابی ها، تعمیرات یا بازسازی تاسیسات زیرزمینی- می شود.

همچنین امکان تعبیه حسگرها و چشم های الکتریکی قابل کنترل در مواقع اضطراری از جمله امکانات دیگر این قطعات است.

 

dakt