09120448132      09144054061

لوله های بتنی

این لوله ها در پروژه های متعدد مدیریت آب، تقریبا هر پروژه ای در حیطه آب های ناشی از بارش های طوفانی، آب و فاضلاب، زهکشی، کابل کشی، پل های روستایی و... مورد استفاده قرار می گیرند.
قابلیت طراحی، ساخت و نصب متناسب با الزامات طیف وسیعی از پروژه ها ارائه در سایز های مختلف برای کاربردهای مختلف و به طور کلی تطبیق پذیری با کاربردهای گوناگون در کنار ویژگی های کلی قطعات بتنی پیش ساخته شامل بهره وری بالاتر، از جمله ویژگی های استفاده از این لوله ها محسوب می شود.

loleh