09120448132      09144054061

حوضچه های مخابراتی و انتقال آب

حوضچه‌های مخابراتی پیش‌ساخته، به‌ویژه در پروژه‌های مربوط به لوله‌گذاری‌ها، در مسیرانتقال لوله‌های آب، گاز، مخابرات و برق به‌عنوان حوضچه‌های تقویت فشار با حذف برخی مراحل مربوط به ساخت ‌و سازهای سنتی، باعث ارتقاء بهره‌وری این پروژه‌ها می‌شود

hoze mokhaberati