09120448132      09144054061

رینگ قوسی پیش ساخته

این قطعات با قابلیت تولید در ابعاد مختلف و با قابلیت خاکریزی در زیر زمین تا ارتفاع ۲۷ متر، دارای کاربردهای متعددی هستند از جمله در احداث پل های طاقی شکل با دهانه های مختلف به عنوان گذرگاه های آبی و با قابلیت تحمل بارهای ترافیکی جهت عبور ماشین آلات ترافیکی سنگین، استفاده در مسیر قطار، استفاده در پناه‌گاه ها - توضیحات در صفحه بعد - زاغه های مهمات، استفاده در تولید شیلترهای موشکی و اتاقک های بتنی ضد بمب - به دلیل خاصیت حفاظتی قوی قطعات

ring ghosi