09120448132      09144054061

موج شکن

 موج‌شکن‌ها به‌عنوان سازه‌های حفاظتی دریا با استهلاک انرژی امواج موجب تأمین ایمنی و آرامش در بندرها، لنگرگاه‌ها و سواحل برای ورود مطمئن کشتی‌ها و نیز حفاظت از سواحل و شهرهای ساحلی در مقابل امواج می‌شوند.

موج‌شکن‌های بتنی پیش‌ساخته دارای اشکال نامنظم با پایه‌های چندگانه ازجمله موج‌شکن‌های طراحی‌شده به این منظور هستند.

ازجمله ویژگی‌های این موج‌شکن‌ها:

باراندازی، باربرداری و عملكرد ايمن کشتی‌ها

حفاظت از تسهيلات بندري، ساحلی و …

پایداری بالا در مقابل امواج به دلیل فاکتور وزن و درگیری و جفت‌شدگی با قطعات مجاور

کمک به کاستن انرژی امواج و پراکندن حداکثری آن‌ها به دلیل شکل طراحی‌شده

کمک به کاهش فرسایش سواحل

ارتقاء امنیت در سواحل، بندرها، لنگرگاه‌ها و …

کنترل روند رسوب‌گذاری با هدایت جریان‌های دریایی

ارتقا امنیت در شهرهای ساحلی و ساکنین آن‌ها

 

moj shekan